Välkommen till
Busmottagningen!

Vi vill ge barn och unga som farit illa i livet en möjlighet att, tillsammans med sina trygga vuxna, bearbeta sina svåra traumatiska upplevelser samtidigt som de får chans att utvecklas på ett gott sätt framåt.

Med utgångspunkt i den unges, och hans eller hennes familjs, förutsättningar och behov utformar vi insatser för att minska traumapåverkan och öka de färdigheter som kan gynna en positiv utveckling.

Vi arbetar på uppdrag av och tillsammans med socialförvaltningar runt omkring i södra Sverige.

Vi erbjuder

Busmottagningen kan erbjuda insatser i öppenvård för barn och unga som växt upp under svåra omständigheter samt familjehemskonsulentstödda placeringar för barn som inte kan bo kvar i sina hem. Vi har bred generell kompetens avseende behandling för barn och unga samt mångårig specialisering gentemot barn och unga med trauma och anknytningssvårigheter, barn och unga med sexuella beteendeproblem och unga människor med PTSD.

Bedöming

Behandling

Familjehem

Utbildning, Föreläsningar och Handledning