Utbildning, föreläsningar och handledning

Utifrån våra specialområden har vi möjlighet att utbilda och föreläsa för familjehem, personal inom olika former av behandlingsverksamheter, för personal inom socialförvaltningar. Saknar vi själva kompetensen kan vi inom vårt nätverk eftersöka matchning till utbildningsbehovet.

Några exempel på vad vi har möjlighet att erbjuda.

  • TMO (Traumamedveten omsorg)
  • Barn och unga med sexuella beteendeproblem
  • Ökad kunskap om riskbedömningar vid sexuella beteendeproblem/sexuella övergrepp
  • Handledning kring barn och unga med sexuella beteendeproblem till personal, till familjehemsföräldrar och liknande
  • Handledning och utbildning när barn blivit familjehemsplacerade och där det förekommer anknytningssvårigheter, omsorgssvikt och/eller bakomliggande trauma