Utbildning och föreläsningar

Busmottagningen arbetar för att sprida kunskap. Vi har möjlighet att göra både större projekt med stor spridning (inkom gärna med önskemål om föreläsare som vi i så fall kan försöka bjuda in till föreläsningsdag i Malmö) men har också möjlighet till skräd

Riktade utbildningsinsatser

Några exempel på vad vi har möjlighet att erbjuda.

  • TMO (Traumamedveten omsorg)
  • Barn och unga med sexuella beteendeproblem
  • Ökad kunskap om riskbedömningar vid sexuella beteendeproblem/sexuella övergrepp
  • Handledning kring barn och unga med sexuella beteendeproblem till personal, till familjehemsföräldrar och liknande
  • Handledning och utbildning när barn blivit familjehemsplacerade och där det förekommer anknytningssvårigheter, omsorgssvikt och/eller bakomliggande trauma

På gång just nu: