Våra specialistområden

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga som varit med om svåra traumatiska upplevelser, med barn och unga som utvecklat olika former av beteendeproblem i synnerhet barn med sexuella beteendeproblem.

Vi arbetar även med barn med utåtagerande beteenden, barn och förälder som har anknytningssvårigheter, familjer där det förekommer svåra konflikter och bråk exempelvis mellan föräldrar och barn. Vi har behandlingsarbete med barn och ungdomar som ska exempelvis flytta hem från familjehem till biologiska föräldrar, men även de barn och ungdomar som ska flytta från sina biologiska föräldrar till familjehem. Vårt motto är att göra den unges tillvaro så bra och trygg som möjligt utifrån de bästa förutsättningar vi kan ge i situationen.

Vår samlade kompetens på Busmottagningen omfattar utöver att vi våra grundutbildningar som psykolog (inriktning KBT) och socialpedagog med grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi har vi också specialiserat oss i:

  • Utredning och behandling vid traumatisering till följd av svåra traumatiska upplevelser
  • Barn med sexuella beteendeproblem och ungdomar som begått sexuella övergrepp –  riskbedömningar och behandlingsinsatser.
  • Insatser för att arbeta med anknytning och samspel mellan barn och föräldrar/familjehemsföräldrar

Översiktligt har vi på Busmottagningen genom utbildning ytterligare fördjupat våra kunskaper i bland annat:
IAS, KBT, DBT, Martemeo,Föräldrautbildningsprogram Incredible years, Spädbarnsmassage, TMO, TBA, PE, ACT, ERASOR, ÖSBi, AR-RSBP, NP, IHF, Trappan m.m. (många förkortningar vi vet, men vi berättar gärna mer om så önskas)

För att bli bra specialister krävs goda generella kunskaper. Ta därför kontakt med oss hellre en gång för mycket och ställ frågor som dyker upp, vi kanske kan hjälpa till med just dessa. Om vi inte kan det eller om vi inte är rätt verksamhet så kanske vi har tips på andra verksamheter som är mer lämpliga.