Om oss

Vi tar emot barn och unga och deras familjer och anhöriga för utredningar och psykologiska behandlingsinsatser.

Vi har möjlighet att skapa individuellt anpassade insatser till socialförvaltningar, privata verksamheter och föräldrar som önskar specialiserad psykologisk behandling.

Vi har bred generell kompetens avseende psykologisk behandling för barn och unga och mångårig specialisering gentemot barn med trauma, barn med sexuella beteendeproblem, ungdomar som begått sexuella övergrepp (riskbedömning och behandling), unga människor med PTSD. Vi utgår alltid från ett systemiskt behandlingstänk och involverar alltid familjen/nätverket.

Ambitionen är alltid att ha tät kontakt med våra uppdragsgivare och samarbetspartners för att säkerställa att vi går mot det gemensamma målet om ökat välbefinnande för de barn och unga vi möter.